Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Miljöarbete

03 maj 2019

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Sundsvall Timrå Airport. Därför strävar vi ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatsen.

Gröna blad

Det gör vi främst genom att minska utsläppen till mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.


För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning och övriga nationella och internationella regler och krav. Vi tar även hänsyn till lokala miljömål. Allt finns beskrivet i vår miljöplan som är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra miljön.


För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

  • Verksamhetens miljörisker ska regelbundet granskas, undersökas och omhändertas på ett organiserat sätt.
  • Ständigt minska utsläpp till luft, mark och vatten från flygplatsen.
  • Fasa ut miljöfarliga kemikalier och minimera kemikalieanvändningen.
  • Verksamheten ska hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning av material.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga i företagets miljöarbete och inneha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art.
  •  Petra Schwartz, Miljöansvarig

Petra Schwartz