Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Request Handling services


Please e-mail following for information and request of handling services.


handling@sdlairport.se or fredrik.lindberg@sdlairport.se

 

Request for Catering order// Midlanda Restaurangen
E-mail: info@midlandarestaurangen.se Phone +46 60 57 90 60